Innan du sätter igång med att programmera på allvar kan det vara bra att känna till en del av den teori som ligger bakom programmeringen. I följande artikel kan du läsa en sammanfattning av några olika teorier. Om du är mer intresserad kan du läsa vidare om några av dem senare också.

Exempel på olika teorier inom programmering

Det finns mycket mer information både om de enskilda typerna av programmering och om teorierna generellt. Här kommer en första inblick i hur teorin bakom programmeringen ser ut.

Strukturerad programmering

Begreppet strukturerad programmering är myntat av teoretikern Dijkstra som menade att för att skapa bra programmering behöver programmeraren tänka igenom vilken struktur som används. Att använda olika strukturer i samma program är enligt Dijkstra bara rörigt. Ostrukturerad programmering är också mycket svår att följa och att lära sig som nybörjare. Därför kan det vara smart att tänka på sin struktur redan från början.

Funktionell programmering

En annan del av teorierna bakom programmering handlar om hur olika teoretiker anser att stora program bör moduleras, alltså formas om för att lättare kunna hanteras. Det här ledde till begreppet funktionell programmering. Det handlar kort och gott om att modulera stora programvaror för att skapa en tydligare överblick.

Objektorienterad programmering

Andra teorier kring att strukturera upp större program och göra mindre moduler av dem handlar objektorienterad programmering om. I det här fallet delades stora mängder kod upp efter olika begrepp. För vissa typer av programmering är det här smart, exempelvis om du arbetar med en programvara som ska användas till något konkret och där det finns tydliga begrepp att dela upp koden efter. Negativa aspekter som har dykt upp i samband med när den här teorin har använts i praktiken, är att programmeraren fokuserat så mycket på de små modulerna att programmet sedan inte har hängt ihop. Eller att det uppstått omfattande problem med programmet på grund av att olika moduler inte förstod varandra.