I följande text kommer en sammanfattning av vad programmering är för något och hur du kommer igång med dina egna programmeringsprojekt utan förkunskaper. Dessutom följer några tips på var du kan hitta ännu mer information.

Om programmering

Programmering går ut på att ge information till en maskin eller till vissa specifika delar av en maskin. Det kan handla om information som specificerar vad maskinen ska göra eller hur maskinen ska reagera. Begreppet programmering kommer ur begreppet programvaruutveckling och syftar på att den som sysslar med programmering optimerar program på olika sätt, oftast mjukvaror, men det kan handla om att programmera hårdvara också. Olika typer av programmering kräver olika typer av kunskaper och olika programspråk.

Det är nämligen så att för att du som programmerar ska kunna ge maskinen du vill programmera information måste ni tala samma språk. Det vill säga, du skriver in olika kommandon i ett program på ett visst programspråk och genom att göra det översätter programmet ditt kommando till ett språk som maskinen förstår och först då kan den genomföra ditt kommando. Det är väldigt sällan möjligt att programmera en maskin direkt genom ett program, ofta måste språket översättas till rätt form av maskinkod först.

Det språk som ligger närmast maskinkoden är ett så kallat “assemblerspråk”, vilket är det närmaste du kan komma att skriva direkta instruktioner till en maskin. Ofta går det ut på att skriva olika koder och förkortningar för att maskinen ska förstå dina instruktioner. Ett exempel på något du kan göra är att få din maskin, i det här fallet din dator att slumpartat välja ut ett nummer mellan 0-9.

Fördjupa dina kunskaper

Det finns en uppsjö av olika forum på internet där du kan läsa mer om programmering. Du kan också hitta olika tutorials på youtube eller liknande plattformar. Det finns andra artiklar på den här sidan om ämnet också.